Այն երեխաները, որոնք կրում են վատ հարմարեցված բրեկետներ, հակված են փոքր վնասվածքների և վերքերի։ Դրանք առաջանում են լնդերի և շրթունքների շարունակաբար հարման պատճառով։ Բերանի խոռոչի նման ախտահարումները դժվար է բուժել, քանի որ բրեկետները շարունակում են հպվել ախտահարված հատվածներին։ Անհրաժեշտ է կապվել ատամնաբույժի կամ օրթոդոնտի հետ՝ հասկանալու, թե ինչպես կարելի է հարմարեցնել բրեկետները կամ հնարավոր է արդյոք կտրել սուր եզրերը:

Ցավոտ աֆթաներ և բերանի խոռոչի խոցեր կարող են հանդիպել նաև երեխաների մոտ, հատկապես նրանց, որոնք կրում են վատ հարմարեցված բրեկետներ։

Երեխաներին ևս կարող են անհանգստացնել աֆթաները, ինչպես նաև բերանի խոռոչի ախտահարումները, որոնք առաջանում են վատ հարմարեցված բրեկետների պատճառով: