Մեծահասակների դեպքում ցավազրկող միջոցներն օգտագործվում են ցավը մեղմացնելու համար: Դրանցից որոշները, ինչպես օրինակ՝ Պարացետամոլը և Իբուպրոֆենը, պարունակում են հատուկ նյութեր, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է նաև երեխաների համար: Եվ դրանք կարող են լինել վերջին փորձը՝ ատամներ ծկթող երեխաներին օգնելու համար: Այսպիսով, եթե իսկապես այլ բան չի օգնում, դիմեք ձեր մանկաբույժին, որպեսզի քննարկեք նրա հետ՝ արդյոք դա հնարավոր է օգտագործել: Այնուամենայնիվ, հնարավորության դեպքում պետք է խուսափել այդ դեղերից, որոնք ազդում են երեխայի զգայուն նյարդային համակարգի վրա: